"Enter"a basıp içeriğe geçin

Ay: Aralık 2015

Dijital Uçurum, Sosyal Medya ve Türkiye’nin Politik Hâlleri

İnternet, elektrikten beri insan hayatına en kökten etki eden buluş. Onu kullanmak insanın hem bireysel, hem de toplumsal olarak hayatını yaşama biçimini yeniden şekillendiriyor. Tabii bunu söylerken şunu hatırlamak gerek. Interneti ne kadar toplum yaşamının vazgeçilmez bir öğesi olarak görmeye başlamışsak da, dünyanın aslında yalnızca %45’i internet kullanıyor. Üstelik bu %45’in homojen olarak dağılmış da değil. Internet World Stats1 verilerine göre Haziran 2015 itibarıyla Kuzey Amerika’nın %87.9’u, Avrupa’nın 73.5’i internet kullanıyor. Bu oran Asya’da %38.8, Afrika’da ise yalnızca %27. Daha mikro ölçekte ayrımlar daha da belirginleşiyor. Ekonomik faktörler, toplumsal cinsiyet devreye giriyor. Yani her ne kadar azalıyor olsa da, internete erişim hâlâ