"Enter"a basıp içeriğe geçin

Akademik Yayınlar

Kitaplar

Football Fandom, Protest and Democracy: Supporter Activism in Turkey. Routledge, 2019.

Hükmen Yenik (Türkiye’de ve İngiltere’de Futbolun Sosyo-Politiği). Evrensel Basım Yayın, 2013.

Türkiye ve Sosyal Medya. Okuyan Us, 2012 (Onur Yazıcıoğlu ile beraber)

Kitap Bölümleri ve Makaleler

Fight “Acceptable” with “Acceptable:” Football, Cultural Battle in Turkey and the Story of Two “Doxas” over an Old Military Song’. Sport in Society, 9 October 2020, 1–18.

Mediatisation and Hyper-Commodification of Sport in Post-1980 Turkey’. In Television in Turkey, edited by Yeşim Kaptan and Ece Algan, 173–88. Cham: Springer International Publishing, 2020.

Football in Turkey during the Erdoğan Regime’. Soccer & Society 21, no. 6 (2020): 680–91.

“Turkey.” In The Palgrave International Handbook of Football and Politics, edited by Jean-Michel De Waele, Suzan Gibril, Ekaterina Gloriozova, and Ramón Spaaij, 659–76. Cham: Springer International Publishing, 2018. https://doi.org/10.1007/978-3-319-78777-0_33 (Jean-François Polo ile beraber).

“Kurdish Identity And Sports In Turkey: The Case Of Amedspor.” Society Register 2, no. 1 (August 10, 2018): 59–76. https://doi.org/10.14746/sr.2018.2.1.04.

“Yalan, Haber ve Siyaset: 2017 Anayasa Değişikliği Referandumu Sürecinde Medya.” In Yeni Türkiye, Hakikatsiz Siyaset, Soylu Yalan. Phoenix Yayınevi, 2018.

“Redefinition of State Apparatuses: AKP’s Formal–Informal Networks in the Online Realm.” Journal of Balkan and Near Eastern Studies, November 8, 2017, 1–20. https://doi.org/10.1080/19448953.2018.1385935 (Ahmet Erdi Öztürk ile beraber).

“‘Shoot Some Pepper Gas at Me!?’ Football Fans vs. Erdoğan: Organized Politicization or Reactive Politics?” Soccer & Society, May 31, 2017, 1–18. https://doi.org/10.1080/14660970.2017.1333675.

“Digital Cultural Capital as a Counter-Hegemonic Tool in Turkey.” In Authoritarian Politics in Turkey. I.B. Tauris, 2017. https://doi.org/10.5040/9781350985438.ch-012.

“Istanbul United? Le Supportérisme Comme Lutte Culturelle et Résistance au Pouvoir Politique en Turquie.” In Aux Frontières Du Football et Du Politique: Supportérismes et Engagement Militant Dans l’espace Public, 99–116. Peter Lang, 2016.

“A Close-Knit Bunch: Political Concentration in Turkey’s Anadolu Agency through Twitter Interactions.” Turkish Studies, 2016. https://doi.org/10.1080/14683849.2016.1138287.

“Istanbul United: Football Fans Entering the ‘Political Field’.” In David, Isabel ; Toktamış, Kumru (dir.), Everywhere Taksim: The New Dynamics of Turkish Politics, 137-151, Amsterdam: Amsterdam University Press, 2016.

“Reading political clientelism and concentration through new media: The case of Anadolu Agency.” Yeni Medya Çalışmaları 3 (2015): 13-30.

“Prekaryalaşan Orta Sınıf, Gezi ve Sosyal Medya.” Barış Çoban ve Bora Ataman (Der.), Direniş Çağında Türkiye’de Alternatif Medya (2015): 79-92.

“Sporun Burjuvalaşması: Kitle İletişim Çağında Burjuvazinin Dönüşümü.” In İ. Hacısoftaoğlu, F. Akcan, & N. Bulgu (Eds.), Oyunun Ötesinde: Spor Sosyolojisi Çalışmaları (pp. 289-302). İstanbul: Nota Bene.

“Turkish Football, Match-Fixing and the Fan’s Media.” In Sports Events, Society and Culture, 115-128, Routledge, 2014.

“From Battlefields to Football Fields: Turkish Sports Diplomacy in the Post-Second World War Period.” In Turkey in the Cold War: Ideology and Culture, 158–76. Palgrave, 2013.

Tezler

Doktora Tezi. “Supportérisme et Engagement Politique Sur Les Réseaux Sociaux: Cyber-Ethnographie Des Supporters de Football Stambouliotes Lors Du Mouvement Protestataire de” Gezi”.” Université de Strasbourg, 2017.

Yüksek Lisans Tezi. “THE TRANSFORMATION OF FOOTBALL FANDOM SINCE THE 1970S.” Bogazici Universitesi Ataturk Enstitusu, 2010.